Tilia × europaea ’Övedskloster’ E


herrgårdslind ’Övedskloster’ E

Enhetlig lind utvald för allé- och historiska planteringar. Högrest sort med rundad krona som äldre. Mer horisontella grenar jämfört med ’Zwarte Linde’. Mörkgrönt bladverk. Sol-halvskugga, känslig för torka. Näringsrik jord. Används till alléer, gatuträd eller parker, utmärkt till restaurering av historiska grönområden.

Höjd 20-25 m. Zon 1-5.

E-merit: Ger garanterat sortäkta och enhetliga träd till alléer och planteringar.

Foto Erik de Vahl