Rosa (Bourbon) ‘Great Western’


bourbonros ‘Great Western’

Kraftigt, rikt förgrenat och tätt växtsätt. Karminröda, stora och tätt fyllda blommor. Riklig blomning från slutet av juni till slutet juli. Stark och sötaktig doft, intensivt aromatisk av tropisk frukt. Får talrikt med nypon. Grönt, något glänsande, bladverk. Soligt läge i djup näringsrik jord.

Höjd 2,5 m. Zon 1-4

Foto Lars-Åke Gustavsson