Hypericum kalmianum Cobalt-N-Gold® (’PIIHYP-I’)


kanadahyperikum Cobalt-n-Gold

Lågväxande och blomvillig hyperikum med rundat, tuvbildande växtsätt. Blommar rikligt med solgula blommor med många ståndare i juni-juli. Bladverket består av smala blad i en dekorativ silvertonad blågrön färg som senare får vackra höstfärger i gult och orangerött. Grenverket har vacker bark som syns på bar kvist. Trivs i full sol på väldränerad jord. Fin som marktäckare och fungerar både i trädgården och för massplantering.

Höjd 0,5–1 m. Zon 1-4.

Sortens fördel
Blådaggigt bladverk som kontrasterar mot gula blommor.