Buxus Babylon Beauty (’Her2010B04’PBR)


buxbom Babylon Beauty (’Her2010B04’PBR)

Resistent mot buxbomssot! Låg och bredväxande sort. Ljust gröna blad, med en mer gulaktig ton än de övriga resistenta sorterna. Trivs både i sol och skugga. Denna sort ska klara sämre jordar, då den har ett kraftigt rotsystem.

Höjd ca 60-70 cm. Zon uppskattad till 1-2(3).

Användning: Kan med fördel användas som marktäckare.