Betula pendula ’Dalecarlica’ E


ornäsbjörk

Ornäsbjörkens ursprung är gården Lilla Ornäs i Dalarna där moderträdet blev funnet 1767. Moderträdet föll i en storm 1887 men hade dessförinnan blivit förökat genom att ympris sänts till Experimentalfältets plantskola i Stockholm. Fem träd av 200 ympar klarade sig och två träd från denna första förökning finns på Frescati i Stockholm. Alla äkta ornäsbjörkar härstammar från denna förökning. Genom förväxling, utbyte av moderplantor eller någon annan okänd anledning har den äkta ornäsbjörken någon gång under mitten av 1900-talet ersatts av en annan flikbladig typ i plantskoleproduktionen.

Flertalet av de ornäsbjörkar som sålts har inte varit äkta. I stället har det varit andra flikbladiga typer, vanligen B p ’Laciniata’ som felaktigt kallats ornäsbjörk. Inom ramen för POM (Programmet för odlad mångfald) har genom Rune Bengtssons försorg, utgångsmaterial för äkta ornäsbjörk åter plockats fram till Elitplantstationen. Vi erbjuder garanterat sortäkta material uppförökat på Elitplantstationen. Ornäsbjörken blev 1985 utnämnt till Sveriges riksträd. 

Trädet utvecklas till ett 20-25 m högt träd med ganska bred krona. Karaktäristiskt är den tidiga och markanta förgreningen. Bladverket är mycket frodigt, hängande och får en speciell karaktär genom att bladen är smala och djupflikiga. Inga vissna blad sitter kvar på hösten/vintern. Utvecklar inga hanhängen och sprider därmed inget pollen. Typiskt är också de ellips- eller rombformade flikarna i barken. Ornäsbjörken är sannolikt den härdigaste av de flikbladiga björkarna, zon 1-7. Utvecklar inga hanhängen och sprider därmed inget pollen.

Höjd 20-25 m. Zon-17

Foto Henrik Morin