Träd

Chip-märkning av E-träd

Kvalitetsäkring
Chip-märkning garanterar att rätt sort/klon levereras. Det har hittills varit svårt att påvisa när felleveranser/sortblandningar skett men genom chip-märkning förbättras spårbarheten avsevärt.

Trädet får en unik identitet genom chippets kod. Information om sort, grundstam, plantskola, tid för märkning etc. lagras i en databas.

Hjälpmedel vid besiktning
Vid misstanke om felleveranser, kommer en besiktningsman att kunna scanna av trädets chip och avgöra om det är E-träd som levererats där det angetts i specifikationen. Systemet är under uppbyggnad och än finns inte scannrar hos så många av besiktningsmännen. Vid misstankar om felleveranser får tills vidare kontakt tas med E-plantas kansli telefon 042-15 98 00 eller info@eplanta.com.

Chip-märkta trädslag
Antalet sorter som märks utökas för varje år. Ambitionen är att alla E-träd som säljs i storlekar från 8-10 ska vara märkta. Av utvalda sorter är endast chippade träd godkända som E-träd. Aktuell lista med chippade trädslag finns på www.eplanta.com.

Märkning i fält
Chip-märkning sker i plantskolan på sensommaren då trädets sårläkning är som bäst. Chippet placeras i beskärningsytan efter en gren på 1 meters höjd ovan mark. Ett hål borras och chippet förs in i stammen.

För mer information
Massor av matnyttig information om nya sorter och andra tips hittar du på:
www.eplanta.com
info@eplanta.com