19 oktober, 2020 | Utbildning

Kvalitetsutbildning för personalen


Vi måste ständigt förbättra vår personals kunskaper oberoende om man jobbar i odlingen eller plockar order till kund. Att lära sig alla kvalitetsregler för växter som vi både odlar och säljer är en diger uppgift. Hur mäter man barrväxters höjd och bredd när grenarna spretar? Vilka olika växtformer kan barrväxter ha? Vad skiljer A-kval fruktträd mot 3-4 års träd? Hur många sidogrenar ska ett ungträd ha av just denna specifika sort o.s.v.

Denna utbildning blev en skön blandning av personal med olika modersmål; litauiska, polska och spanska. Jan, som höll i kursen, fick ta en del konstpauser så att Solveiga, Angelika och Jaime hann översätta allt. Det hela underlättas av att dessa tre är väldigt kompetenta inom ämnet och lätt svänger mellan svenska och sitt modersmål. Eftermiddagen blev väldigt lyckad eftersom det var ett stort engagemang från både elever och läraren Jan.

Q-utb_Jan_2020-10-08
Jan förklarar vilka höjder som gäller för ungträd i kruka.

Vi måste ständigt förbättra vår personals kunskaper oberoende om man jobbar i odlingen eller plockar order till kund. Att lära sig alla kvalitetsregler för växter som vi både odlar och säljer är en diger uppgift. Hur mäter man barrväxters höjd och bredd när grenarna spretar? Vilka olika växtformer kan barrväxter ha? Vad skiljer A-kval fruktträd mot 3-4 års träd? Hur många sidogrenar ska ett ungträd ha av just denna specifika sort o.s.v.

Q-utb_Klängväxter_2020-10-08
Gänget samlat kring Jan och klängväxterna.
Q-utb_Spanska gänget_2020-10-08
De spansktalande herrarna Jaime, Marco och Luis.
Q-utb-Polska_gänget_2020-10-08
Angelika laddar inför översättningen till polska så att Cola, Tolik, Irek, Adrian och Mateuz förstår allt som säjs.