12 februari, 2018 | Utbildning

Behöver er anläggningspersonal mer kunskap om växter?


Skärmklipp BeEUMs logga
Den 13-15 mars arrangeras kursen Växt och Mark på Hvilan Utbildning i Åkarp.

Kursen ger värdefull kunskap om bl.a. växtkvalitet,  lagkrav och växthantering i anläggningar.
Det finns platser kvar! Passa på, det kan dröja innan nästa kurs arrangeras.
Sista anmälningsdag är den 20 februari. Läs mer på www.movium.slu.se