Tilia tomentosa


Produktinformation

Kategorier: Träd

Växtsätt: Stort kupolformigt träd som är toppigt äggformigt som ungt. Stadsträd.

Utseende: Gröna blad med silvervit undersida, täckta av små stjärnhår. Lysande gul höstfärg. Blommar med stora blommor, senare än andra lindar.

Storlek: Höjd 15-20 m.

Zon (härdighet): Zon 1-3.