Tilia × europaea


Produktinformation

Kategorier: Träd

Växtsätt: Smal, pyramidformad krona på ungträd, mer rundad på äldre.

Storlek: Höjd 20-25 meter.

Zon (härdighet): Zon 1-5.