Tilia cordata


Produktinformation

Kategorier: Buskar Häck Träd

Växtsätt: Bred, pyramidformad krona.

Utseende: Hjärtformade blad med karaktäristiskt blågrön undersida.

Storlek: Höjd 15-20 m.

Växtläge: Trivs på de flesta jordar.

Zon (härdighet): Zon 1-5.