Taxus × media ‘Viridis’


Produktinformation

Kategorier: Barr

Växtsätt: Smalt oregelbunden pelarformigt växtsätt. Används som grupper och solitärer.

Utseende: Ljusgröna barr.

Storlek: Höjd 2-3 m.

Växtläge: Trivs i sol till skugga.

Zon (härdighet): Zon 1-6.