Taxus × media ‘Farmen’


Produktinformation

Kategorier: Barr Häck

Växtsätt: Lågt utbrett växtsätt. Används som grupper, häckar och solitärer.

Utseende: Gröna barr.

Storlek: Höjd 1-2m.

Växtläge: Trivs i sol till skugga.

Zon (härdighet): Zon 1-5.