Spiraea japonica ’Little Princess’ E


Produktinformation

Kategorier: Buskar Häck

Info: E-planta

Växtsätt: Kompakt, lågt, rundat växtsätt. Friväxande häckar, slänter, samplantering.

Utseende: Rikligt med rosa blommor i juni-juli.

Storlek: Höjd 0,5-0,8 m.

Växtläge: Sol. Alla jordar utom riktigt näringsfattiga.

Zon (härdighet): Zon 1-6.