Rosa (Tehybrid) ‘Mme A. Meilland’


Produktinformation

Kategorier: Rosor

Växtsätt: Kraftigt glest upprätt växtsätt.

Utseende: Ljusgul-gulrosa, stora-mycket stora, tätt fyllda blommor. Svag doft. Blomning slutet av juni-hösten. Mörkgrönt glänsande bladverk.

Storlek: Höjd 1,5 m.

Växtläge: Soligt läge i djup näringsrik jord.

Zon (härdighet): Zon 1-5.