Rosa rugosa


Produktinformation

Kategorier: Buskar Häck Rosor

Växtsätt: Kraftig växande växtsätt. Massplanteringar, friväxande häckar och landkskapsplanteringar.

Utseende: Enkla stora rosenröda doftande blommor hela sommaren.

Storlek: Höjd 1,5-2 m.

Växtläge: Sol, växer i mager sandjord.

Zon (härdighet): Zon 1-8.