Rosa (Gallica) ’Charles de Mills’


Produktinformation

Kategorier: Rosor

Växtsätt: Tätt upprätt växtsätt. Ensam eller gruppvis med andra rosor, bland buskar och perenner.

Utseende: Karminröda-purpurfärgade, stora, tätt fyllda, doftande blommor i slutet av juni-slutet av juli. Mörkgrön matt bladverk.

Storlek: Höjd 1 m.

Växtläge: Soligt läge i djup näringsrik jord.

Zon (härdighet): Zon 1-5.