Rosa carolina fk Gunnel E


Produktinformation

Kategorier: Buskar Häck Rosor

Info: E-planta

Växtsätt: Kraftigt, buskigt växtsätt. Till buskage och friväxande häckar.

Utseende: Stora rosa enkla blommor i juli. Remonterande. Rödbruna grenar. Skjuter rotskott.

Storlek: Höjd: 1-1,5 m.

Växtläge: Sol. Trivs på torra jordar.

Zon (härdighet): Zon 1-6.