Rosa (Canina) dumalis fk Västeråker E


Produktinformation

Kategorier: Buskar Rosor

Info: E-planta

Växtsätt: Landskaps- och brynväxt, naturlika planteringar och parker.

Utseende: Taggig med enkla rosa blommor i juni. Avlånga, röda nypon som mognar i september.

Storlek: Höjd 2-3 m.

Växtläge: Anspråkslös.

Zon (härdighet): Zon 1-4 (5).