Ribes alpinum


Produktinformation

Kategorier: Buskar

Växtsätt: Kompakt upprätt växtsätt. Friväxande eller klippta häckar, underplantering.

Utseende: Smågulgröna blommor i maj. Röda bär.

Storlek: Höjd 1,2-1,8m

Växtläge: Sol-skugga

Zon (härdighet): Zon 1-8.