Quercus robur f. fastigiata


Produktinformation

Kategorier: Buskar Träd

Växtsätt: Pelrformat växtsätt. Solitärt eller som alléträd.

Storlek: Höjd 12 -18 meter.

Zon (härdighet): Zon 1-4.