Prunus spinosa fk Västeråker E


Produktinformation

Kategorier: Buskar Häck

Info: E-planta

Växtsätt: Tätt förgrenat, rundat växtsätt. Buskage, grupper, häckar.

Utseende: Vita, svagt doftande blommor i maj. Blådaggiga, svarta bär. Gröna blad med gul höstfärg.

Storlek: Höjd 1-3 m.

Zon (härdighet): Zon 1-5.