Pinus mugo


Produktinformation

Kategorier: Barr

Växtsätt: Glest oregelbundet växtsätt. Används i grupper, friväxande häckar eller slänter.

Utseende: Styva mörkgröna barr.

Storlek: Höjd 6-9 m.

Växtläge: Soligt till halvskuggigt läge på de flesta jordar.

Zon (härdighet): Zon 1-6.