Pinus mugo var. pumilio fk Sauherad E


Produktinformation

Kategorier: Barr

Info: E-planta

Växtsätt: Låg, bredväxande tall med många, tätt sittande, grenar och kuddformigt växtsätt. Marktäckare i slänter, refuger, grupplanteringar i sten- och hedpartier.

Storlek: Höjd 1-1,5 m.

Växtläge: Sol-halvskugga. Tål magra och näringsfattiga jordar.

Zon (härdighet): Zon 1-6.