Perovskia atriplicif. ‘Little Spire’PBR


Produktinformation

Kategorier: Buskar

Info: Vegetativt förökad

Utseende: Blommar med blåvioletta blommor i augusti-september.

Växtläge: Trivs i sol.

Zon (härdighet): Zon: 1-2