Larix sibirica


Produktinformation

Kategorier: Barr Häck

Växtsätt: Solitär eller i bestånd.

Utseende: Långa barr, ca 5 cm, något blåanlupna. Gyllengul höstfärg.

Storlek: Höjd 15-20 m.

Växtläge: Planteras i näringsrik och fuktig jord. Gärna soligt.

Zon (härdighet): Zon 1-7.