Larix decidua


Produktinformation

Kategorier: Barr

Växtsätt: Hård ved.

Utseende: Yngre skott skira och ljusa. Kortskottens barr visar sig tidigt på våren, långskotten ca en månad senare.

Storlek: Höjd 15-20 m

Zon (härdighet): Zon 1-6.