Ilex × meserveae ‘Blue Prince’


Produktinformation

Kategorier: Buskar Häck Träd

Växtsätt: Pyramidalt växtsätt. Sortens täta växtsätt gör att den lämpar sig som häck.

Utseende: Mörkgröna blåaktiga blad. Inga frukter.

Storlek: Höjd 2-2,5 m

Zon (härdighet): Zon 1-4.