Exochorda ‘The Bride’


Produktinformation

Kategorier: Buskar Träd

Växtsätt: Överhängande växtsätt. Solitär.

Utseende: Vita blommor i maj. Ljusgrönt bladverk.

Storlek: Höjd 1-2 m.

Växtläge: Sol.

Zon (härdighet): Zon 1-3.