Euonymus for. v. radicans ’Sunspot’


Produktinformation

Kategorier: Buskar Träd

Växtsätt: Marktäckande/klättrande växtsätt. Stenpartier.

Utseende: Mörkgrönt bladverk med gul mitt. Vintergrön.

Storlek: Höjd 0,3-0,4 m.

Växtläge: Sol-skugga.

Zon (härdighet): Zon 1-4.