Clematis tangutica


Produktinformation

Kategorier: Klängväxt

Växtsätt: Klänger i träd, stora buskar, pergolor, spaljéer m.m.

Utseende: Gula klockformade blommor, 2-3,5 cm. Blommar i juli-sept.Silvervita fjäderliknande fröställningar.

Storlek: Höjd 2-4 m.

Växtläge: Sol. Väldränerad jord.

Zon (härdighet): Zon 1-6.