Clematis (Atragene) ’Columella’


Produktinformation

Kategorier: Klängväxt

Utseende: Rosavioletta enkla, öppet klockformade blommor, 5-6,5 cm. Starkt doftande.

Storlek: Höjd 2-3 m.