Carpinus betulus fk Carin E


Produktinformation

Kategorier: Buskar Träd

Info: E-planta

Växtsätt: Vackert träd i park, trädgård samt som gatuträd. Även lämplig till häckar och naturlika planteringar. Förbättrad kronuppbyggnad som minskar behovet av klippning för en bra krona.

Zon (härdighet): Zon 1-4.