Amelanchier lamarckii fk Ultuna


Produktinformation

Kategorier: Buskar Häck Träd

Växtsätt: Kraftig buske med upprätt, lätt utbrett växtsätt. Fristående eller i buskage, klippta/friväxande häckar.

Utseende: Vita blommor i maj-juni. Stark orangeröd höstfärg.

Storlek: Höjd 4-5 m.

Växtläge: Sol-skugga.

Zon (härdighet): Zon 1-5.