Agastache ‘Black Adder’


Produktinformation

Kategorier: Perenner

Info: Vegetativt förökad

Utseende: Blommar med blåvioletta blommor i juli - oktober.

Storlek: Höjd 80 cm.

Växtläge: Trivs i sol.