Acer tataricum ssp. ginnala fk Uppsala E


Produktinformation

Kategorier: Buskar Häck Träd

Info: E-planta

Växtsätt: Stor buske-litet träd. Tätt sirligt växtsätt, tunna grenar. Lämplig som flerstammigt träd/solitärbuske.

Utseende: Små vitaktiga blommor i maj. Flikade friskt gröna blad, stark röd/gul höstfärg.

Storlek: Höjd 3-5 m.

Växtläge: Sol-halvskugga.

Zon (härdighet): Zon 1-5.