Acer tataricum fk Falun E


Produktinformation

Kategorier: Buskar Träd

Info: E-planta

Växtsätt: Litet träd-buskträd med låg utbredd krona. Lämplig som solitär eller parkträd.

Utseende: Röda hängen efter midsommar. Friskt bladverk med vacker, röd höstfärg.

Storlek: Höjd 5-7 m.

Växtläge: Sol-halvskugga. Anspråkslös avseende jord.

Zon (härdighet): Zon 1-5.