Acer rubrum


Produktinformation

Kategorier: Träd

Växtsätt: Tät äggformad växtsätt. Solitär.

Utseende: Blad gröna med grå undersida. Höstfärg röd-gul.

Storlek: Höjd 7-12 m.

Växtläge: Sol-halvskugga, trivs på kalkfattiga jordar.

Zon (härdighet): Zon 1-2.