Acer platanoides


Produktinformation

Kategorier: Buskar Träd

Växtsätt: Bred krona. Solitär, alléer.

Utseende: Blad gröna med gul höstfärg.

Storlek: Höjd 20-25 m.

Växtläge: Sol-halvskugga, trivs på de flesta jordar.

Zon (härdighet): Zon: 1-5