Acer platanoides ’Columnare’


Produktinformation

Kategorier: Träd

Växtsätt: Upprättväxande kompakt krona. Solitär, alléer.

Utseende: Gröna blad med gulröd höstfärg.

Storlek: Höjd 10-12 m.

Växtläge: Sol-halvskugga, trivs på de flesta jordar.

Zon (härdighet): Zon 1-4.