Acer platanoides ’Cleveland’


Produktinformation

Kategorier: Träd

Växtsätt: Äggformad kompakt krona. Solitär, alléer.

Utseende: Gröna blad med orange höstfärg.

Storlek: Höjd 12-15 m.

Växtläge: Sol-halvskugga, trivs på de flesta jordar.

Zon (härdighet): Zon 1-3.