Acer palmatum (Dissectum) ‘Garnet’


Produktinformation

Kategorier: Buskar Träd

Växtsätt: Relativt starkt växtsätt. Mer bred än hög.

Utseende: Mörkröd i knopputspring, mörkt purpurröda blad som ej bleknar på sommaren. De sjufingrade, finflikiga bladen är inskurna helt till bladets mitt.

Storlek: Höjd 1-1,5 m.

Zon (härdighet): Zon 1-2.