Acer griseum


Produktinformation

Kategorier: Buskar Träd

Växtsätt: Flerstammigt, upprätt växtsätt. Solitär.

Utseende: Blad gröna, bark flagande som blottar den kanelbruna stammen. Rödorange höstfärg.

Storlek: Höjd 2-5 m.

Växtläge: Sol-halvskugga. Väldränerad mullrik jord.

Zon (härdighet): Zon 1-3.