Acer campestre


Produktinformation

Kategorier: Buskar Häck Träd

Växtsätt: Mindre träd med bred konformad krona. Solitär, klippt häck.

Utseende: Gröna blad med bronsgul höstfärg.

Storlek: Höjd 7-10 m.

Växtläge: Sol-skugga. Näringsrik jord.

Zon (härdighet): Zon: 1-4