Acer campestre ‘Nanum’


Produktinformation

Kategorier: Träd

Växtsätt: Klotformad krona ympad i stamhöjd. Solitär eller i samplantering.

Utseende: Gröna blad med bronsgul höstfärg.

Storlek: Höjd 2-3 m.

Växtläge: Sol-skugga. Näringsrik jord.

Zon (härdighet): Zon 1-3.