Acer campestre fk Uppsala E


Produktinformation

Kategorier: Buskar Träd

Info: E-planta

Växtsätt: Litet-medelstort träd med brett växtsätt. Naturligt flerstammig.

Utseende: Små gulgröna klasar i maj, bruna 'näsor'. Bronsgul höstfärg.

Storlek: Höjd 7-10 m.

Växtläge: Sol-skugga. Näringsrik jord.

Zon (härdighet): Zon 1-4.