Abies concolor


Produktinformation

Kategorier: Barr

Växtsätt: Brett pyramidalt växtsätt. Solitär.

Utseende: Upprättsittande blågröna kottar. Blågrå barr.

Storlek: Höjd 15-20 m.

Växtläge: Sura humusrika jordar i ljusa lägen.

Zon (härdighet): Zon 1-5.