Stensö bostadsgårdar, Älta

11 mars, 2024

Stensö bostadsgårdar, Älta


Stensö bostadsgårdar från slutet av 1960-talet har rustats upp i etapper med start från 2013. Gårdarnas växtgestaltning bygger på en enkel stomme av robusta och tåliga buskar och träd med inslag av vintergrönt material och fina höstaspekter. I kontrast till de enkla buskytorna finns artrika perennytor och inslag av mer lummiga woodlandplanteringar.
Det senaste tillägget i utemiljön är nya regnbäddar utmed en nyanlagd parkeringsyta. Här har buskar och perenner mixas på plats vid planteringen vilket ger ett vildare intryck.

Gestaltning, anläggning och förvaltning av Funkia AB, Stockholm. Zon 2.