Rådhusparken i Umeå

8 augusti, 2019

Rådhusparken i Umeå


Rådhusparken i Umeå har under de senaste åren genomgått en ombyggnation med målet att förbättra den populära mötesplatsen ytterligare. Parken stod färdig hösten 2016 med planteringar, kompletteringar av träd, sitt- och hängplatser samt en renoverad fontän. för att öka tillgängligheten och tryggheten finns ny belysning och förbättrade gångstråk genom parken.

Utformningen är gjord av landskapsarkitekt Ulf nordfjell, Ramböll och följer det gestaltningsprogram som togs fram för hela stadsrummet från rådhuset.