Arkiv: <span>Referenser</span>
Norra kyrkogården Kalmar

18 september, 2019 | Referenser

Norra kyrkogården är uppdelad i tre tidsepoker; den första anlagd 1911 med sina tidstypiska häckar och kvarter. Intill har vi…

Längtans Allé
Längtans Allé

29 augusti, 2019 | Referenser

På denna bjälklagsgård i Uppsala har Längtans Allé vuxit fram till stort nöje för de boende. Planterad 2017 visar den…

Astrid Lindgrens Näs
Astrid Lindgrens Näs

29 augusti, 2019 | Referenser

Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs är en öppen trädgård – en plats för kultur, samtal, bus, debatt, lek, allvar och…

Rådhusparken i Umeå
Rådhusparken i Umeå

8 augusti, 2019 | Referenser

Rådhusparken i Umeå har under de senaste åren genomgått en ombyggnation med målet att förbättra den populära mötesplatsen ytterligare. Parken…